Over ons….

Elian Stassen-Dritty startte eind 2008 met veel enthousiasme haar eigen bedrijf MSOD. Zij had ruim 20 jaar ervaring opgedaan in diverse ondersteunende functies bij verschillende bedrijven en (overheids-) instellingen.

Met een secretaresseopleiding (Bell College) als basis, gevolgd door een opleiding tot managementassistente was de basis voor haar carrière gelegd. Daarnaast werden zeer regelmatig nascholingen en bijscholingen gevolgd op het gebied van secretariaatsondersteuning.

Zo werd het Europees Computer Rijbewijs (www.ecdl.nl) behaald, waarmee de kennis en vaardigheid op computergebied verankerd werd. Met de cursus Perfect Nederlands werden de laatste wijzigingen in het ‘Groene Boekje’ opgefrist. Een efficiency slag werd gemaakt met de cursus Notuleren met de laptop.

Om ook op internationaal niveau mee te tellen, werd medio 2009 de opleiding Cambridge Advanced Examen (CAE), niveau E-1 met goed gevolg afgerond.